Geleceğin Ameliyathanesi

Geleceğin Ameliyathanesi

Geleceğin Akıllı hastanelerinde neler olacak?

Hastane Yönetim Sistemi tüm yönetim birimleri ve sistemlerle haberleşebilecek.

Risklerden arındırılmış, steril operasyonlar sürdürülecek. Hasta ve Sağlık çalışanları arasındaki temas minimuma indirilecek.

Ameliyathane yönetimi, tıbbi müdahalelerin kalitesi teknoloji ile arttırılıp hızlandırılacak.

Medikal cihazların etkin kullanımı sağlanacak.

İnsan faktörünün teşhis kısmında yapabileceği hatalar minimuma indirilecek.

Verilerin tek bir kütüphanede toplanması ve verilerin kolayca karşılaştırılabilen analizleri ile Kişiselleştirilmiş tedaviler önem kazanacak.

Evde bakım teknolojileri ile hasta sürekli gözlemlenebilecek

Çevresel faktörlere etki eden teknolojiler revaçta olacak.

Akıllı yazılımlar hastane sürecine eklenen tüm sağlık çalışanlarının oryantasyon ve adaptasyon süreçlerini hızlandıracak.

Yapay zekâ teknolojisi kameralar ile simülasyon yapılmasını sağlayarak eğitim kaynaklarını oluşturacak.

Gelişmiş görüntüleme yöntemleri ile teşhis ve tedavideki hatalar ortadan kalkacak. Görüntüleme cihazları teknolojik gelişim, yazılım gücü ve yapay zekâ sayesinde küçülecek, hızlanacak ve inanılmaz düzeyde detaylı sonuçlar verebilecek. Bu sonuçlar klinisyenlerin hata yapmasını engelleyeceği gibi hastaların iyileşme sürelerini kısaltacak.

Hastanelerde enfeksiyon riskleri ortadan kalkacak. Malzeme üretimindeki teknolojik gelişmeler ve bunların hastanelerde kullanımı ile hastane enfeksiyonları ortadan kaldırılabilecek. Yer, duvar ve tavanlarda kullanılan malzemelerden, cihaz, mobilya ve tekstillere; klima sistemlerinden sterilizasyon yöntemlerine kadar her alanda yeni teknolojilerin kullanımı mümkün olacak. 

Giyilebilir medikal araç gereçler sayesinde hastalar hastaneye gitmeden takip edilebilecekler. Evet belki de geleceğin hastanelerinin en büyük özelliği gereksiz hastaneye gelişlerin önünü keseceği teknolojileri devreye sokacak olması olacak. Özellikle kronik hastalığı olan hastaların hastane tarafından uzaktan takibi yaygınlaşacak. Mobil sağlık teknolojilerinin gelişimi ile hastanelerin evde bakım üniteleri her zamankinden daha fazla çalışacak ve gereksiz hastane başvuruları engellenmiş olacak. Aslında bu sayede geleceğin hastanelerinin birçoğu sadece acil hizmet sunan ve ameliyat sonrası bakım için hasta yatağı bulunduran sağlık kuruluşları haline gelecekler.