Biyomedikal Cihaz ve Yoğun Bakım Üniteleri Yönetimi

Biyomedikal Cihaz ve Yoğun Bakım Üniteleri Yönetimi

Hastanenin girdileri, maddi, mali ve insani kaynaklardan oluşmaktadır. Hastanelerin amacı, belli düzeydeki sağlık hizmetlerini en düşük maliyette, hızlı ve en yüksek kalitede sunmak olmalıdır. 

pAICT hastane yönetimini tamamıyla ilgilendiren cihaz yönetimlerini, üretilen verileri alarak dijital hale getirerek, hastanenin, tıp görevlilerinin ve hastaların ihtiyaçlarına göre düzenler. HYS (Hasta Yönetim Sistemi) bu verileri kolaylıkla analiz ederken kaliteli ve tasarrufa yönelik idari sonuçlar çıkartır.

Biyomedikal cihazların üzerinde iki çeşit veri alınabilmektedir.Anlık canlı veriler ve cihaza ait veriler.Canlı veriler amacına yönelik ürettiği verilerdir.

Cihaza ait veriler ise cihazın kendi sağlık durumunu gösteren verilerdir. ( Bakım durumu, hata kayıtları ve sterilizasyon durumu ve benzerleri)

Bu verileri biz okuyup anlaşılabilir hale getiriyoruz. Bu sayede Hastanenin işleyiş sisteminde kullandığımız bütün cihazların faal ve doğru işleyişlerini kontrol ediyoruz.

Cihazların her an çalışılabilir veya ihtiyaç duyulduğu anlarda çalışanların kötü sürprizlerle karşılaşmasını önleyici bir çalışma yapmış oluyoruz.

Tek bir panel üzerinden Hastane yönetim sistemi bu verileri kolaylıkla analiz edebilir. Cihazların bakım zamanlarını önceden planlayabilir, sarf malzemesi kullanılan cihazların eksik oluşmadan giderebilir.

Akıllı sistemlerimizle, çıktı olarak alınan verilerin özet, rapor ve sonuçlarını toparlar very havuzunda karşılaştırmalar yaparak tedavi öncesi doktorların teşhis aşamalarında destekleyici unsur olur.

Örnek olarak, EKG, ultrason, tomografi vb. sonuçlarından oluşan tüm havuzdaki verileri analiz eder ve sonuçları karşılaştırılabilir hale getirir. Bu verilerin çapraz matrislerini ortaya koyarak teşhis ve tedavi sonuçlarını daha kolay yorumlanabilir hale getirir.

Ayrıca kağıt kullanımının fazla olduğu birimlerin daha az malzeme sarf etmelerini sağlar.