Ameliyathane Süreç Yönetimi

Ameliyathane Süreç Yönetimi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), hastaneleri; “hastaları kontrol altında tutan, tanı ve tedavilerinin yanı sıra rehabilitasyon hizmetleri veren sağlık kuruluşları” olarak tanımlarken, Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ise hastaneleri, “hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin, ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edildikleri, aynı zamanda doğum yapılan kurumlar” olarak nitelemektedir. Böylesine karmaşık bir yapı olan hastaneler düzgün yönetilemedikleri takdirde birçok birimin birbirleriyle çatışma halinde olması kaçınılmazdır. 

FpiCT olarak bu ve benzer başlık altında toplanan, Ameliyathanelerde operasyon süreçleri ile ilgili değerlendirmelerin yapılabileceği aktif bir sistem, karmaşık süreçlerin düzenli işlemesine yönelik çözüm önerilerimizi içermektedir.